Audaces fortuna iuvat timidosque repellit

Temat: Czy należy sporz?dzać osobny protokół z otwarcia ofert?
Ja również oczywi?cie wypełeniam wszystkie druki protokołu postępowania wymagane przez pzp ale wiem że niektórzy posiadaj? w swoich regulaminach również konieczno?c sporz?dzenia odrębnego protokołu/notatki z otwarcia ofert. Szefowa kazała mi opracowac wła?nie regulamin udzielania zamówień publicznych i się zastanawiam nad tym czy taki dodatkowy protokół jest potrzebny?? Czy to tylko marnowanie czasu??
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=5657Temat: z 6 czesci musze uniewaznic 3
zeby uniewaznic przetrag w czesci to jaki druk protokolu musze uzupelnic??do jakiego momentu?? nie zglosil sie zaden wykonawca do 3 czesci! i drugi problem do jeden z czesci wykonawca podal nieziemska cene!jak uniewaznic ten czesc przetargu i znow jak z protokolem!
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=4140


Temat: uznanie zawału serca jako wypadku przy pracy
  Zdaję sobie sprawę z wszystkich za i przeciw tego rozwiązania.Chodziło mi raczej o upewnienie się czy komisja pojednawcza jest władna do prowadzenia postępowania w tej sprawie. Przepisy kodeksu pracy ani nie precyzują zakresu spraw jakimi może zajmować się komisja, ani żadnej konkretnej sprawy z kompetencji komisji nie wykluczają. Natomiast w pouczeniu umieszczonym na druku protokołu powypadkowego jest jedynie informacja o odwołaniu się do sądu pracy, stąd moja niepewność co do możliwości prawnej skorzystania z takiego rozwiązania.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=93944


Temat: protokół
...W skrócie: za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiada kierownik zamawiaj?cego lub osoby przez niego pisemnie upoważnione. Tak więc on sporz?dza protokół (oczywi?cie nie osobi?cie) ale słowo sporz?dza należy tu rozumieć także jako autoryzuje czyli inaczej mówi?c nadaje mu rangę dokumentu, a dokumentem w cywilistyce okre?la się zasadniczo takie co? co ma podpis (choć tutaj spór doktrynalny ci?gnie się od zawsze) ;-) Poza tym druk protokołu jest tak skonstruowany, że kierownik zamawiaj?cego lub osoba upoważniona podpisuje każd? stronę a zatwierdzenie protokołu jako cało?ci faktycznie następuje na ostatniej stronie, pytanie więc czy mowa o zatwierdzenie protokołu jako cało?ci, czy zatwierdzeniu opisu poszczególnych zakończonych czynno?ci?
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=6998


Temat: SOS zmienił mi się szef
Nowy szef stwierdził, że nie będzie podpisywał żadnych dokumentów przetargowych oprócz umów - (ogłoszenia, druki protokołu, wybór najkorzystniejszej oferty czy nawet korespondencja w postępowaniu - nic go nie interesuje nakazał mi jako prowadzącemu komórkę dział zamówień podpisywać). Co mam czynić pomóżcie?????????????????
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=9274


Temat: sposób oceny w PO
...2 wykonawcy, oba były kompletne. Zgodnie z art. 51 1a pzp o wynikach oceny spełniania warunków udz. w post. i otrzymanych ocenach! spełniania tych warunków zamawiaj?cy niezwłocznie informuje wykonawców, ktorzy złozyli wnioski (...). Problem w tym , że fizycznie nie mam wystawionych ocen (liczbowo), bo nie ustaliłam tego w ogłoszeniu, mogę jedynie napisać, ze obaj wykonawcy spełnili wszystkie warunki. Mam pasztet.. tym bardziej, że druk protokołu (niestety wpadłam na to , już po ogłoszeniu) w swej formie sugeruje wystawianie ocen liczbowych za każdy warunek i potem wystawianie ocen zbiorczych : ( (przypuszczalnie i tak będ? to najczę?niej oceny identyczne - ale to na marginesie). Proszę o głos dyskusji, jak z tego wybrn?ć, jak post?pić na przyszło?ć.. Z góry dziękuję : )
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=4301


Temat: Tylko Dla Kierowcy
...przy odbiorze. Za prowadzenie sa*mochodu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu grozi kara więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów na czas określony oraz wysoka grzywna. Jeśli dojdzie do wypadku drogowego, w którym uszkodzone zostały jedynie pojazdy, wypełnia się na miejscu znormalizowany protokół powypadkowy (Skademelding sporządzony w języku norweskim), który podpisywany jest przez strony uczestniczące w kolizji (dobrze jest mieć druk protokołu powy*padkowego w języku polskim, który dostępny jest w kraju). Wypełniony protokół powypadkowy stanowi podstawę dochodzenia roszczeń związanych z naprawą pojazdu. Protokół nie jest jednak wystarczającym dokumentem do postępowania roszczeniowego, jeśli doszło do wypadku, w którym są ofiary, lub doszło do uszko*dzenia ciała u osób w nim uczestniczących. W takich sytuacjach wskazane jest niezwłoczne wezwanie...
Źródło: travelforum.pl/showthread.php?t=2118


Temat: Poprawki do szkolen bhp
...stanowiskowy prowadzę sama, a szkol. okresowe ma prowadzić firma. A jeśli ja sama poprowadzę szkol.okresowe (mam studia podyplomowe i kurs pedagogiczny), to pociągnę za sobą jakieś kary.?Mam do szkolenia sprzataczkę, sama wiem na czym polega jej praca, czy to nie jest wystarczająca wiedza,żeby poprowadzić szkolenie? czy ja muszę podnosić swoje kwalifikacje o wiedzę na te stanowiska pracy, kt. u mnie w zakładzie występują? Witam - druk protokółu komisji egzaminacyjnej zaraz prześlę. Natomiast jeśli chodzi o szkolenia, to do twoich obowiązków należy tylko instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego. W twojej sytuacji możesz również prowadzić szkolenia okresowe - tylko czy czujesz się na siłach (dot. znajomości zagadnień bhp na danym stanowisku pracy). Prowadząc takie szkolenia w swoim zakładzie, zaświadczenia po szkoleniu okresowym będziesz...
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=980


Temat: Reorganizacja futsalu
.... 7 . Na spotkania ligowe będą delegowani obserwatorzy, delegaci, których zadaniem będzie ocena pracy sędziów oraz organizacji zawodów. 8. Wysokość ryczałtów obserwatorów , delegatów zostanie ustalona przez Komisję i podana do wiadomości klubom przed rozpoczęciem sezonu . Ryczałty dla obserwatorów, delegatów będą regulowane przez Komisję Futsalu PZPN. Artykuł XII - Protokoły z zawodów § 19 1. Druki protokołów oraz załączniki do protokołów z zawodów dostarczają sędziowie związkowi delegowani na zawody nie mniej gospodarze spotkania winni posiadać dodatkowy egzemplarz w przypadku gdy zawody będzie zmuszony poprowadzić sędzia z wyboru lub losowania . 2. Kierownicy drużyn zobowiązani są przed zawodami do czytelnego wypełnienia sprawozdania w części dotyczącej składu, swoich zawodników do protokołu,...
Źródło: w1a3ww.forum.gniezno.com.pl/viewtopic.php?t=1751


Temat: Pomiary elektryczne na budowach dróg i autostrad
...określającą według w/w zasad zgłaszanie danego urządzenia do wykonania stosownych pomiarów elektrykowi .Odpowiedzialni byli by użytkownicy lub odpowiedzialni za te urządzenia.Sam tego nie jesteś wstanie ogarnąć i kontrolować przestrzegania wykonywania pomiarów.Zawsze możesz sprawdzić wyrywkowo( Ty czy inna osoba z nadzoru) czy użytkownik ma aktualny wpis wykonania pomiarów . A i odpowiedzialność będzie trochę inna. Druk protokołu wykonania pomiarów który możesz zastosować znajdziesz w załączniku; PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=5595


Temat: zamówienie z wolnej ręki - o?wiadczenie z art. 22
EME, weĄ łaskawco druk protokołu o którym mowa i zobacz na punkt co do którego mam w?tpliwo?ci a nie pisz mi w kółko (i to jeszcze na czerwono niczym jaki? belfer) to co już wiem i nawet napisałem na pocz?tku. Niezależnie od tego czy wolna ręka pow. 60.000 tys. dotyczy monopolisty czy nie, masz do wypełnienia rubrykę "wykonawca zaproszony spełnia warunki udziału w postępowaniu/nie spełnia warunków" Jak więc w przypadku monopolisty stwierdzasz że...
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=1954


Temat: ?rodki na zamówienie mniejsze niż cena oferty
...sporz?dza się zgodnie ze wzorem zawartym w rozp. Prezesa RM z 7.04.2004r. (DzU nr 71 poz. 646). Zasadniczym elementem protokółu s? druki ZP1 lub ZP2 (w zależno?ci od szacunkowej warto?ci zamówienia), gdzie znajduje się rubryka: „warto?ć zamówienia ustalona została na kwotę ......... zł, co stanowi równowarto?ć ....... euro”. Zamawiaj?cy sporz?dza protokół w trakcie prowadzenia postępowania (art. 96 ust. 1), co oznacza, że druk protokółu powinien być wypełniany czę?ciami, odpowiednio po zakończeniu kolejnych etapów postępowania. Ustalenie warto?ci zamówienia jest jedn? z podstawowych i wstępnych czynno?ci, w zwi?zku z czym druk ZP1 lub ZP2 powinien być wypełniony najpóĄniej z chwil? udostępniania wykonawcom siwz. Zestawiaj?c te przepisy dochodzi się do wniosku, że wykonawca np. odbieraj?c specyfikację, może zaż?dać od zamawiaj?cego okazania...
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=59


Temat: oplacalnosc odrebnej wlasnosci
...za sezon. To tak jaby przez całe lato nabijał. Po sezonie, do czasu rozpoczęcia ogrzwewania w tym roku zdążył już mi natłuc 190 jednostek. Teraz aż sie boje patrzeć na ten licznik. Za cały poprzedni sezon było 59 jednostek. Przyjechał jakiś pan, pracownik Isty (od tych liczników) i stwierdził, że licznik jest dobry i zresetował się jak należy. Przystawił jakieś urządzenie do tego licznika wczytał pomiary miesięczne i wpisał na druku protokołu. Powiedział, że wszystko się zgadza. Żałuję teraz, że ja sam,a nie zajrzałam do tego urządzenia i nie sprawdzilam co tam jest faktycznie. Pracownicy administracji znali nabicie jednostek w moim liczniku, pewnie tej Iście podali co i jak, tam wprowadzono w komputer co nieco, żeby się zgadzało ze stanem w moim liczniku...ale ja tylko tak sobie gdybam. Jak ktoś chce oszukać i okraść to i tak to zrobi, szkoda słów. W...
Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=91544


Temat: Ile to kosztuje w Zachodnipomorskiem?
...jest ten ostatni :) Jak myślicie : za co, aż tyle co roku mają płacić amatorzy w znakomitej większości zrzeszający się w prywatne przedsięwzięcia ludzi , którym choć trochę w życiu się powiodło i mogą wyłożyć "kasę" z własnej kieszeni? Może za Pana Sędziego? Odp: nie , zjazdy IV ligi ZP odbywaja sie bez sędziego Może za salę gry?Odp: nie , organizator zjazdu załatwia salę " we własnym zakresie" Może za druki protokołow , kontrolki itp? ( jak wiadomo baaaardzo kosztowne:) Odp: też o dziwo nie , z reguły organizatorzy mają swoje , czesto zkserowane własnym sumptem. Wbrew pozorom , jest to problem bardzo drażliwy .Opowiem pewną historię: Mam kolege w Szczecinie , pasjonata brydza , rencistę, człowieka mocno schorowanego , którego jedyną miłościa jest brydz( w wydaniu regionalnym , bo na tyle sięgają Jego ambicje) Od dobrych kilku lat...
Źródło: forumbridge.pl/showthread.php?t=33


Temat: Druki
Różania? Jestes bhpowcem??? To powinnaś to wiedziec.... Ale - zalozmy, ze nie wiesz... W tym Rozp. podanym powyzej masz obowiazujacy druk protokolu (wniosek smutny sie nasuwa, ze NIE ZNASZ PODSTAWOWEGO ROZPORZADZENIA, skoro nie wiesz, ze TAM jest
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1052


Temat: protokoł odbioru robót budowlanych
jeżeli w umowie przewidziane są płatności częściowe oparte na odbiorach częściowych to jaki jest tu druk protokołu częściowego odbioru robót budowlanych? b.proszę o podpowiedż, chyba że ktoś mi może przesłać wzór takiego protokołu na jgrot@op.pl jutro mam mieć odbiór
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=95603


Temat: Zawody 2007
...po imprezie. Przesyłać należy druki w oryginale z podpisem sędziego. Ułatwi nam pracę przysłanie poza oryginałem protokółu również kopii. Dotyczy to wyłącznie egzaminów – nie testów. Kopie protokółów z testów należy przesyłać do odpowiedniego Klubu Rasy. DRUKI: Do wszystkich oddziałów rozesłane zostały pocztą elektroniczną wzory druków koniecznych na egzaminy PT, IPO i Obedience. Należy je wydrukować w oddziale, a druki protokółów powiększyć do formatu A 3. Jeżeli oddział ma problem z uzyskaniem tych druków prosimy o taką informację, a druki będą wysłane powtórnie. W najbliższym czasie rozesłane zostaną druki potrzebne na zawodach agility. W biurze Z. Gł. należy zamawiać Świadectwa PT, książeczki startowe, broszury regulaminów. Uwaga:
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=33938


Temat: Postanowienia Ogólne Regulaminu PT
...3. Skompletowanie dokumentacji potrzebnej do egzaminu w oparciu o zgłoszenia do egzaminu. Do dokumentacji należą protokoły, karty ocen lub świadectwa, druki rozliczenia kosztów delegacji sędziego, ewentualnie medale i plakietki. Zapewnienie warunków do wypełnienia dokumentacji w dniu egzaminu. 4. Zapewnienie prawidłowego i płynnego przebiegu egzaminu. 5. Zapewnienia odpowiedniego terenu odpowiadającego stopniowi egzaminu. Druki protokołów, kart ocen, świadectw oraz ewentualnie plakietki itp. należy zamawiać w GKSzP. Do egzaminu należy zgłosić psa w terminie określonym przez OKSzP podając dane analogiczne jak do zgłoszenia wystawowego, z numerem tatuażu włącznie. Do egzaminu można doprowadzać psy nierasowe będące własnością członków Związku. Za psy szkolone w ramach kursu nie wnosi się dodatkowych opłat egzaminacyjnych. Za egzaminy...
Źródło: forum.amstaff.info.pl/showthread.php?t=5011


Temat: znowu kredyt
ktos juz mial podobny problem. mam zmniejszony kredyt od pierwotnie ogloszonego o czym wykonawcy byli poinformowani w SIWZ,ze moze ulec zmniejszeniu. Jak wypełnić stary druk protokołu ZP-1 pkt 2 1. mysle,ze przedmiot zamowienia to udzielenie i obsluga kredytu w wysoko?ci zmniejszonej bylo 2 500 000 jest 1500 000 zl( bo na taka wysokosc kredytu skladano oferty 1500 000) 2. WARTOSC ZAMOWIENIA USTALONA ZOSTALA NA KWOTE ......zł CO STANOWI reownowarto?ć .......euro (mysle, ze bedzie to nowe oszacowanie od zmniejszonego kredytu ,bo dostalam nowa symulacje splat z pomniejszonym kosztem . od ksiegowej prosze...
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=4194


Temat: druki ZP
Jaki powinien być druk protokołu Pna dostawy powyżej 60.000 a poniżej 137.000 /art 11ust /. Czy jest to dalej procedura uproszczona ? Dziekuje za popowiedĄ.
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=4189


Temat: cena 100%
Dziękuję za podpowiedż. Zastanawiałam się czy stosowana przeze mnie praktyka jest prawidłowa. Zastosowałam wzór ze względu druki protokołu (ZP 18) gdzie domagaj? się liczby punktów za dane kryterium. Ale kolejnym razem nie będę stosować przy kryterium cena 100% żadnych wzorów ( zgodnie zreszt? z opini? m.in. Najedzonego), a druku ZP 18 nie wypełnię.
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=4569


Temat: modyfikacja wzoru protokołu
...podzielone były progiem 60.000 euro, teraz s? różne dla postępowań rozgraniczonych progiem wynikaj?cym z 11.8. Komisję powołuje się od 60 000 euro. Poprzedni brak w druku ZP-2 informacji o komisji przetargowej tłumaczyłam brakiem obowi?zku jej powoływania - protokół modyfikowałam, dopisuj?c pkt 5, ponieważ u man faktycznie komisja działała i kierownik zatwierdzał jej prace. ... a teraz nie wiem jak do sprawy podej?ć, bo nowy druk protokołu ZP-2 też nie przewiduje powołania komisji, chociaż od 60.000 do 11.8 ona jest powiedzcie - modyfikujecie te wzory?
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=3887